3. Ege-Kuzey Kıbrıs Pediatri Sempozyumu Programı

Cuma
9:00 - 17:00

 • Açılış ve Kayıt
 • Oturum I: Pediatrik Acil
 • Oturum II: Pediatrik Acil 
 • Sözel Sunumlar 

Cumartesi
9:00 - 17:30

 • Oturum I: Sağlıklı Çocuk
  İzlemi
 • Oturum II: COVID-19
  Oturumu
 • Oturum III: GIS
  Problemleri Olan Çocuğa yaklaşım
 • Oturum IV: Çocuklarda
  Endokrin Bozukluklar
 • Oturum V: Hematoloji-Onkoloji Oturumu 

Pazar
9:00 - 15:00

 • Oturum I: Yenidoğan Oturumu 

           Panel:

 • Oturum I: Gelişimsel Sorunları Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Oturum II: Gelişimsel Sorunları Olan Çocuğa Yaklaşım
 • Yuvarlak Masa Toplantısı

Cuma - 25.03.2022

 • Minör kafa travması ve görüntülemede karar verme kuralları (Prof. Dr. Ulaş Saz)
 • Ağır bronşiolitte hangi noninvazif ventilasyon yöntemi seçilmeli
  • YANKO (Doç Dr. Ali Yurtseven)
  • CPAP/BIPAP (Uzm. Dr. Pınar Yazıcı Özkaya)
 • Acil serviste hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoz yönetimi (Doç Dr. Samim Özen)
 • Senaryo örnekleri ile kritik hasta çocukta sıvı tedavisi (Uzm. Dr. Hakan Tekgüç)
 • 0-90 günlük ateşli infanta acil serviste güncel yaklaşım (Uzm. Dr. Caner Turan)
 • 15.00-15.15 Kahve Arası
 • Sık karşılaşılan zehirlenmeler ve yönetimi (Prof. Dr. Ulaş Saz)

Cumartesi - 26.03.2022

 • Sağlıklı çocuk izlemi ve aşılar (Doç. Dr. Feyza Koç)
 • Çocuklarda diş sağlığını korumak ( Prof. Dr. Serap Çetiner)
  • Çocuklarda COVID-19 ve MİS- C (Doç. Dr. Zümrüt Şahbudak Bal)
  • COVID’e genetik yatkınlık (Doç. Dr. Esra Işık)
 • Kanlı ishale alerji uzmanı bakışı (Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik)
 • Uzamış veya kronik ishale gastroenteroloji uzman bakışı (Doç. Dr. Miray Karakoyun)
 • Kanlı ishale çocuk cerrahisi bakışı(Uzm. Dr.Gönül Küçük)
 • Boy kısalığına yaklaşım (Prof. Dr. Rüveyde Bundak)
 • Adrenal yetmezlik (Prof. Dr. Şükran Darcan)
 • Her yüksek TSH hipotiroidi mi? (Doç. Dr. Neşe Akcan)
 • Kanama eğilimi olan çocuğa yaklaşım ve koagülasyon testleri ve tromboz tedavisi (Prof. Dr. Kaan Kavaklı)
 • Kök hücre tedavisi endikasyonları ve takibi (Prof. Dr. Savaş Kansoy)
 • Primer immün yetmezliklere yaklaşım (Prof. Dr. Necil Kütükçüler)
 • Lenfadenopatili çocuğa yaklaşım (Prof. Dr. Mehmet Kantar)

Pazar - 27.03.2022

 • Anne sütü (Prof. Dr. Mehmet Yalaz)
 • Yenidoğan transportu (Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu)
 • Doğum ağırlığının uzun dönem etkileri (Prof. Dr. Mete Akısü)
 • Gelişimsel değerlendirme, izlem ve erken tanı (Uzm. Dr. Doğa Ceren Tekgüç)
 • Otizm spektrum bozuklukları (Prof. Dr. Burcu Özbaran)
 • Gelişimsel geriliğe eşlik eden nörolojik bulgular (Doç. Dr. Sanem Keskin Yılmaz)
 • Gelişim geriliği ile giden metabolik hastalıklar (Doç. Dr. Ebru Canda)
 • Gelişim geriliği ile saptanan nörolojik hastalıklar (Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ)
 • Gelişim geriliği olan olguya genetik yaklaşım (Doç. Dr. Tahir Atik)

• Kişiselleştirilmiş sekanslama ve tıbbın geleceği: Hastalığın keşfi, teşhisi ve tedavisi