Bilgilendirme

Sadece sözel bildiri kabul edilecektir.

1. Gönderilen bildiriler daha önce yayınlanmış verileri içermemelidir
2. Kongre online sistemi üzerinden toplanacaktır.
3. Amaç, Yöntem ve Sonuçlar Özet (Abstract) içerisine yazılacaktır.
4. Özet, Başlık ve Yazar Adı ve Soyadı dışında 300 kelimeyi geçmemelidir.
5. (Çalışmanın yapıldığı) kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
6. Örneğin: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Bölümü, Şehir, Ülke
7. Özette herhangi bir kısaltma kullanılmamalıdır.
8. Sözlü bildiriler 11.3.2022 tarihine kadar kabul edilecektir.
9. Kongre bilim kurulu, kabul edilen sözel bildirileri listesini WEB üzerinde 18.3.2022 tarihine kadar ilan edecektir.

Bilgilendirme Formu