Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu -Kıbrıs Türk Tabipler Odası Önderliğinde
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Katkılarıyla
Gerçekleştirilecek Eğitim Kursu
Tarih: 23-24 Mart 2023
Yer : Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Binası, Lefkoşa