Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun 9. Olağan Genel kurulu geçtiğimiz hafta sonu 19
Haziran 2021 tarihinde saat 18.30’da Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Genel kurulda, yeni dönemde 2 yıl süre ile görev yapacak yetkili organlar belirlendi.
Buna göre yapılan seçimlerde Dr. Ayşe Sayılı Erenel Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu
Başkanlığı’na getirilirken, Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurullar şu şekilde oluştu:
Asbaşkan Dr. Figen Gülen İnce, Sekreter Dr. Ceyhun Dalkan, Mali Sekreter Dr.
Hakan Tekgüç, Faal Üye Dr. Erdem Beyoğlu, Yedek Üyeler Dr. Bircan kavaz ve Dr.
Zeynep Cerit
Denetleme Kurulu: Dr. Cemal Mert, Dr. Gülten Erçal, Dr. Kamuran Arıkbuka
Onur Kurulu: Dr. Gülsen Bozkurt, Dr. Hülya Madi, Dr. Şengül Yücel
Disiplin Kurulu: Dr. Cemal Mert, Dr. Gülten Erçal, Dr. Gülsen Bozkurt

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu

Duyurular