8. Olağan genel kurulu

Değerli  meslektaşlarım

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu  8. Olağan Genel  Kurulu  15  Haziran  2019 Cumartesi günü  Kıbrıs Türk Tabipler  Birliği  Konferans  salonunda   gerçekleştirildi.

Genel Kurulda  7.    dönem  faaliyetleri üyeler tarafından  değerlendirildi.Önümüzdeki  dönemle ilgili üyelerimizin istekleri  ve alınan kararlar   şu şekilde oldu.

Üyelerimizin istekleri;

1-Yenidoğan metabolik tarama testlerinin   devlet tarafından yapılabilmesi için Sağlık Bakanalığı ile temasa geçilmesi  ,bu temasta ayrıca   önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak yenidoğan uzman açığının  giderilmesi için şimdiden önlem alınması gerektiğinin  hatırlatılması.

2-ÇİM yasasının  yeniden gündeme alınması  ve hayata geçmesi için çalışma yapılması

3-Bakanlıkca başlatılan  HPV  aşı uygulamalarının  devam ettirilmesinin öneminin  vurgulanması ve devlet koruması altındaki  çocukların aşılanmasına  özel bir dikkat gösterilmesi.

4-ppd taramalarında  ortaya çıkan ppd pozitifliği yüzdeleri konusunda   bakanlıktan bilgi istenmesi.

5-Özel hekimlerden gelen hastaların devlet aşı programında olan ve ücretsiz olarak yapılan aşılardan faydalanması  için  çalışma yapılması

6-NRP   ve ÇİYAD  kurslarının  ülkemizde düzenlelnmesi için bakanlıktan destek   talep edilmesi.

7-KTPK  tarihcesinin  yazılması,

8-Aylık olgu sunumları yapılması,

Genel kurulda  alınan   kararlar;

1-Aylık aidat ücretinin  15 TL den  25 tl ye çıkarılması  genel kurulda oybirliği ile karara bağlandı.Devlette çalışan üyelerin maaşlarından aylık olarak kesilmesi,özelde çalışanların ise  ödemelerini yıllık veya 2 taksit şeklinde ödemelerine karar verildi.

Arkasından  yönetim kurulu ve diğer kurulların  seçimine geçildi.Haziran 2019-Haziran 2021  döneminde  görev alacak  yönetim kurulu  üyelerimiz  belirlendi.Buna göre  KTPK   Başkanlığına Dr Figen Gülen İnce  seçilirken  asbaşkanlığa  Dr Ayşe  Sayılı ,Saymanlığa Dr Hakan  Tekgüç,Sekreterliğe Dr  Ceyhun  Dalkan   ,faal üyeliğe  Dr Bircan  Kavaz  yedek üyeliklere ise Dr Ergün Parlan  ve Dr Ayten Beyar   seçildi.

Seçilen tüm üyelerimize  başarılar diler ,yeni dönemde  kurumumuz adına çocuk sağlığına katkı koyacak  güzel çalıkşmalar  yapmalarını temenni ederim

Kırıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı 

Figen Gülen İnce

Duyurular