Yönetim Kurulumuz

Dernek
Tarihimiz

            Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, fiilen resmi makamlar tarafından onaylandığı  25 Eylül 2002 tarihinde kurulmuştur. Adı: Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’dur. Kurum; Dernekler Yasasına tabidir (Not: izin makamı olan savcılık hiçbir maddesine itiraz etmemiş sadece Tüzüğe Kıbrıs Türk Pediatri Derneği demek istemiş fakat itirazımız üzerine Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (Derneği) yazılmasını ve isminin Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak kalmasını kabul etmiştir. Kurulmadan önce sekiz aylık bir süre içinde tüzüğünü hazırladık. Burada, başka kuruluşlarda gördüğümüz sakıncalar göz önünde tutularak yol alınmıştır. Örneğin: Yedi kişilik yönetim kurulu üyesini üç kişinin seçtiği genel kurullar, yirmi sene derneğin başına geçip kalkmayan başkanlar, derneklerini kendi siyasi görüşüne göre yürüten ve her seçimde yönetim kuruluna yakın çevresini alanlar, tüzükde yer almamasına rağmen tersi kararla yol alanlar gibi. Üyelerin farklı siyasi ve politik görüşleri olması normaldir ama bunun kurumun işleyişine yansımaması gerekir. Aksi takdirde kurumun ömrü uzun sürmez veya parçalanma olur. En iyi örneği Türk Pediatri Kurumu ve buradan ayrılmak zorunda kalanların kurduğu Türkiye Milli Pediatri Derneği’dir. Belki bilimsel faaliyetler yönünden rekabet iyi olmuştur ama bir bütün parçalanmıştır. Bu yola Dr.Suphi Hüdaoğlu ile birlikte çıktık.Tüzüğü hazırladıktan sonra O’nun tanıdığı bir ceza hakiminden görüş aldık. Yine Dr Suphi Hüdaoğlun’un önerisiyle çocuk ve genelde insanlara zararlı madde (alkol,sigara vs gibi) satışı yapan firmalardan hiçbir zaman yardım kabul etmeyiz maddesini koyduk nitekim kuruluştan hemen sonra bir firmanın parasal yardım teklifini reddettik. Bunlardan sonra o sırada KKTC’de bulunan bütün Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının ev veya muayenehanelerine gidip ve onlara ısrarla hiçbir siyasi ve politik gayenin olmadığını zaten tüzükle bunların engellendiğini izah ederek kabul imzalarını aldık. Kurucular listesini aşağıda göreceksiniz.

Kurumun amaçları, Kurumun niteliği ve statüsünü Tüzükde görebilirsiniz. Kurum 13 yıldır başarı ile yürütülmüştür. Burda ana faktör tüzüğün çok titizlikle hazırlanması, birbiriyle çelişen maddelerin olmaması ve tabii ki en önemlisi gelen yönetimlerin çok başarılı çalışmalara imza atmış olmalarıdır. Tüzükde eksik olan madde; başkan ve yönetim kurulunun iki dönemden sonra ara vermesi ve daha sonra isterlerse yine gelebilmesi şeklinde bir maddedir. Burda gaye kişisel saltanatı engellemek ayrıca tüm üyelerin başkan ve yönetim kurullarında bulunup Kurumun sahiplenilmesinin sıkılaştırılması ve katılımın fiilen artmasıdır. Kuruma yeni kaydolan doktorların da bu başarılı yürüyüşe katkı koyacağı ümidiyle tüm üyelere iyi günler dilerim.

Dernek
Misyonumuz

Dernek
Tüzüğümüz